Damar Hastalıkları, toplum sağlığını etkileyen hastalıkların başında gelmektedir. Günümüzde gerek arteryel (atardamar), venöz (toplardamar) gerekse lenfatik (lenf damarı) sistem ile ilgili rahatsızlıklar oldukça sık görülmektedir.

Günümüzde rahat, kaliteli ve de sağlıklı bir yaşamın yolu öncelikle hastalıklardan korunma ile başlar. Bu nedenle sizlere bu hastalıklardan korunma ve tedavi konusunda da yardımcı olacağız.Aşağıda ana başlıklar halinde çalışma alanlarımız ve uyguladığımız yöntemler hakkında bilgi bulacaksınız.

 

 

I - VARİSLER

En yaygın damar hastalıklarının başında gelir.Toplardamarın uzayıp,kıvrılması,genişlemesi ve deri altında mavi-yeşil kesecikler halinde belirmesidir.

Tedavi edilmediğinde kanın damarda pıhtılaşması, bacaklarda şişlik ve yaralar oluşmasına kadar ilerleyebilir. Variste cerrahi (ameliyat) tedavi yanında  skleroterapi  (iğne ile damar içine ilaç verilmesi), lazer, basınçlı çoraplar, bandaj uygulamaları gibi seçenekler mevcuttur. Son yıllarda ultrason altında uygulanan köpük skleroterapisi ve endovenöz lazer tedavisinde başarılı uygulamalar yapmaktayız.

Cerrahiden önce

Cerrahiden sonra

Endovenöz Lazer:
Varisli damarların tedavisinde lokal anestezi ile uygulanan , ameliyat yarası olmayan , hem kozmetik  hem de fiziksel rahatlık sağlayan bir yöntemdir. Varis ameliyatına göre daha kısa sürede uygulanır ve hastanın günlük işlerine çok kısa sürede dönmesini sağlar.

Endovenöz Lazer:

 • Kısa tedavi süresi
 • Çabuk iyileşme
 • Ameliyat izinin olmaması nedeni ile estetik
 • Hastanede yatmak gerekmediğinden daha ekonomik

  Endovenöz lazer;
  Varislerden ağırlaşan ve çirkinleşen bacaklar için mükemmel bir çözümdür.

 

Lazerden önce

Lazerden sonra

 

II - ASO – ATEROSKLEROZ ( Damar Sertliği)

Çağımızın en yaygın hastalığıdır. Kalbi besleyen koronerleri, bacak, böbrek, şahdamarı (carotis) gibi damarları tıkar. Bacak damarlarını tıkadığında yürüme güçlüğü , ağrı ve yaralara  yol açar. Tedavide genellikle by-pass (köprüleme) ve/veya balon anjioplasti-stent gibi yöntemler uygulanır.

III - TAO (Buerger Hastalığı)

Genellikle sigara içen genç erkekleri etkileyen diz altı damarlarını tutan, ülkemizde de yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Sigaranın bırakılması dışında uygun olgularda by-pass uygulanır.

IV - ANEVRIZMA (Balonlaşma)

Atardamarın duvarının zayıflayarak normalin 2 katından fazla genişlemesidir.Damarın yırtılmasına yol açabilen tehlikeli bir hastalıktır.Suni damar ya da damar içinden suni damar konarak tedavi edilir.

Anevrizma Neden Önemli?
Anevrizma yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Rüptür en önemli ve tehlikeli komplikasyondur. Rüptür anevrizmanın içindeki kan basıncına dayanamaması ve duvar bütünlüğünün bozulup yırtılarak kanın dışarı çıkmasıdır.

Nasıl Belirti Verir Nasıl Tanınır?
Bulunduğu yere göre değişmekle birlikte bazen hiç belirti vermeden büyüyebilir.

Klinik Belirtiler:

 • Asemptomatik (belirti vermeyen)
 • Sırt ağrısı/bel ağrısı
 • Karında nabız hissi
 • Bası belirtileri
 • Barsak tıkanıklığı (İntestinal obstrüksiyon)
 • İdrar yollarına bası (Üriner obstrüksiyon)
 • Damarlara bası (İlio-kaval obstrüksiyon)
 • Bacak damarlarına pıhtı atma (Distal embolizasyon %2-5)
 • Halsizlik, kilo kaybı,  bulunduğu  yerde ağrı

Endovasküler anevrizma onarımı ( Anevrizmanın damar içinden)

 


Böbrek atardamarlarının altında Aort Anevrizması

 

Aort Anevrizması 
Arteryel anevrizmalar içinde en sık görülenidir. Abdominal aortanın 3 cm den daha genişlemesi AAA olarak tanımlanır. Genelde renal arterlerin altında başlayıp aort bifurkasyonunda sonlanır.

 

Tanı Nasıl Kesinleştirilir?
Tanı genellikle hastanın muayenesi ile konur. Ancak anevrizmanın varlığının ispatı ve değerlendirilmesinde Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı tomografi  manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yada anjiografi kullanılır.

Tedavi 

 • Semptomatik(belirti-bulgu veren) Aort
 • Anevrizması 
 • Komplikasyon oluşturmuş AAA
 • Rüptüre AAA
 • Rüptür riski yüksek anevrizma: 5 cm den büyük

Tedavi genellikle CERRAHİDİR.
Açık cerrahi: Anevrizmanın greft(suni damar) ile onarımı

 

 

Rüptürde Belirti Ve Bulgular:

 • Karında/Belde /Sırtta ani ağrı
 • Karında pulzatil kitle
 • Geçici Hipotansiyon ...... Şok
 • Karında hassasiyet
 • Geçici şuur kaybı/bayılma
 


Bilgisayarlı tomografide kırmızı küçük daire aort damarının
normalde olması gereken boyutu gösteriyor. Okların arasında ise yaklaşık 6cm genişliğinde bir anevrizma işaret ediliyor.

 Açık yöntem ile greft yerleştirilmesi

V - DIABETES MELLITUS (Şeker hastalığı)

Hem atardamarı tıkayarak  hem de sinir sistemini tutarak ayak ve bacaklarda ağrı, yara oluşumu gibi problemlere yol açar.Uygun olgularda by-pass , balon anjioplasti gibi damar açıcı yöntemler uygulanır.

VI - DERİN VEN TROMBOZU (Toplar Damarda Pıhtı Oluşumu)

Derin toplardamarlarda çeşitli nedenlerle oluşan pıhtılaşma , pıhtının akciğere atılması nedeni ile tehlikeli bir hastalıktır.
Kan sulandırıcı ilaçlar dışında trombolitik (pıhtı eritici) ve cerrahi tedavi uygulamalarımız arasındadır.

VII - LENFATİK HASTALIKLAR

Tek veya iki taraflı uzun süreli bacak şişliklerinin en sık nedenlerinden biri LENFÖDEMDİR.Lenf damarlarının doğuştan olmaması yada sonradan tıkanması sonucu gelişir.Hem tıbbi hem de lenf  sıvısını harekete geçirecek  cerrahi yöntemler uygulamaktayız.