Son yıllarda varis tedavisi için birbiri ardına yeni yöntemler eklenmektedir. Bu yöntemlerden biri olan Cerma buhar ile ablasyon diğer ısı ile ablasyon yöntemleri kadar varis tedavisinde etkin bir yöntemdir.

Ülkemizdeki ilk buhar ile varis ablasyon tedavisi 13Şubat 2013’de tarafımdan yapılmıştır. Yaklaşık geçen 2 yıllık sürenin ardından buhar ile ablasyonun varis tedavisinde etkin, güvenilir bir minimal invaziv (hastaya en az zarar verici etki) yöntemdir.
Cerma buhar ile varis tedavisinin avantajlari nelerdir?

2000 yılından itibaren varis tedavisine giren endovenöz teknikler, kısa bir zaman dilimi içinde seçkin ve öncelikle tercih edilen yöntem olmuştur. LASER ve radyofrekans (RF) ile varisli damar içinden (endovenöz) ısı ile tedavi  (termal ablasyon) 2005 yılından sonra açık cerrahi teknik yani stipping'in varis tedavisindeki altın standart olma özelliğini değiştirmiştir. Endovenöz termal ablasyonun başlıca avantajları günübirlik ya da ayaktan bir işlem olması nedeni ile hastaya çok az rahatsızlık yaratıp, belirgin  konfor sağlamasıdır. Kişinin  hızla mobilize olmasını yani ayağa kalkıp normal bedensel hareketine izin verdiği için iş gücü kaybına yol açmaz.

Bu tedaviyi uygulamış olduğumuz hastaların takip sonuçları nelerdir?

13 Şubat 2013'te ülkemizde ilk Cerma buhar ablasyonun ardından bugüne kadar toplam   yaklaşık 50 kez Vena safena magna ve parva'ya buhar ablasyonu uyguladık. Bu olguların yaşam kalitesi ve venöz şiddet skorları ile klinik takipleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Ön sonuçlara göre buhar ablasyon %100 civarında başarılı ablasyon ve hasta memnuniyeti sağlamaktadır.

Prof. Dr. Uğur Bengisun
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi